Bakgrunn

 

Som fastlege har jeg opp gjennom årene møtt mange mennesker med sammensatte helseplager, og jeg har kjent på viktigheten av å ha tid til å se hele mennesket i slike møter. Jeg har likevel opplevd at jeg har manglet verktøy for å greie å hjelpe de mange som strever med å mestre hverdagen.

 

Jeg har erfart mye av det samme selv i møte med helsevesenet, både som mamma til et barn med sammensatte helseplager, og som pasient. For livet skjer. Plutselig satt jeg på andre siden av bordet på et legekontor. Jeg ble syk av stress, ja, jeg opplevde at totalen ble for mye for meg.

 

Jeg har brukt de siste årene på å bygge meg opp igjen, og har på vegen samlet med meg mange ulike verktøy som kan bidra til å styrke helsen. Siden januar -20 har jeg vært student hos lege Audun Myskja, ved Senter for Livshjelp. Han har gitt meg, og gir meg, uvurderlige verktøy innen mestringsmedisin.

 

Jeg har ellers studert Musikkbasert Miljøbehandling ved Nord Universitet, og lært om hvordan musikk, sang, rytme, dans, bevegelse og pust kan påvirke, og styrke, helsen vår.

 

Høsten 2021 startet jeg i tillegg en 2-årig meditasjonslærerutdanning hos Audun Myskja.

 

Selv om jeg ikke lenger skal jobbe som fastlege, tar jeg selvfølgelig med meg mine erfaringer fra tiden i allmennpraksis når jeg nå skal møte mennesker i en ny sammenheng.

 

Målet mitt er å kunne se hele mennesket som kommer inn døren hos meg, og å kunne være fullt og helt til stede i øyeblikket. Jeg har tro på at vi sammen kan finne frem til hva som vil gi livsmestring og balanse i hverdagen for den enkelte.