Barn og unge

Jeg brenner virkelig for forebyggende og helsefremmende arbeid rettet mot barn og unge. Ved å gi barn og unge verktøy innen livsmestring kan vi bidra til å øke deres motstandskraft og robusthet, slik at de lettere kan mestre oppturer og nedturer i livet.

 

Rytme og ro - et kulturskoletilbud for elever 2.-4. klasse

 

Jeg er så utrolig glad for å ha fått engasjement i kulturskolen i Grong kommune. Her får jeg bruke min kompetanse innen mestringsmedisin og min utdannelse innen Musikkbasert miljøbehandling i møte med barna. Dette er et tilbud for barn i 2.-4. klasse og høsten 2022 har 9 elever fått tilbud om plass. Faget er et halvtårskurs som starter august 2022 og følger skoleruta. Hver time varer i ca. 40 minutter.

 

Tilbudet har fokus på å bruke kroppen ved hjelp av rytmeøvelser, sang og bevegelse til musikk. Det vil også være fokus på avspenningsøvelser og pust, slik at barna kan utvikle evnen til å finne ro når de trenger det. Målet med tilbudet er at barna skal oppleve mestring, at de blir bedre kjent med kroppen sin, og at de lærer mestringsstrategier som kan hjelpe dem med å takle både oppturer og nedturer i livet. Foresatte vil også bli invitert til å delta sammen med barna en kveld i løpet av høsten. 

 

Påmelding til Rytme og ro skjer via Grong kulturskole.

 

Prosjekt i livsmestring for ungdom - Grong videregående skole

 

I samarbeid med Grong videregående skole startet jeg våren 2022 et spennende prosjekt innen livsmestring for ungdom ved skolen. I pilotprosjektet våren -22 ble elever som tok ett fag ved skolen inkludert. Ved hjelp av erfaringer fra pilotprosjektet, og brukermedvirkning fra elevene som deltok, er det blitt utarbeidet et undervisningsopplegg som etter planen skal tilbyes alle elever ved skolen høsten -22, i samarbeid med den enkelte faglærer. Audun Myskja er veileder i prosjektet. Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Trøndelag Fylkeskommune.