Tjenester

Mestring og Helse AS tilbyr flere ulike tjenester; både individuelle timer, gruppetilbud, tilbud til bedrifter samt nettkurs.

 

Individuelle timer:  Individuelle timer innen mestringsterapi består blant annet av samtale og veiledning samt opplæring i øvelser/ verktøy som kan gjøre det enklere å mestre hverdagen. Jeg setter av 70 minutter per time, og lager et tilpasset opplegg til hver enkelt, avhengig av ønsker og behov. Bestill time her

 

Gruppetilbud: Det vil med jevne mellomrom bli satt opp grupper innen meditasjon og pust, og de tibetanske ritene. I tillegg til enkeltstående kurskvelder vil det være tilbud hvor gruppa treffes over flere kvelder. Oppsatte kurs legges ut her, og på sosiale medier.

 

Tilbud til bedrifter: Mestring og Helse AS tilbyr også tjenester til bedriftsmarkedet. Mestringsmedisin er et godt verktøy i forebygging av sykefravær, og kan gjøre den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å mestre arbeidshverdagen. Fokus på hva som kan styrke helsen, og gjøre oss mer robuste, er særlig aktuelt i den tiden vi lever i nå.

 

Tilbudet til bedriftsmarkedet består av felles undervisning/ kurs for ansatte i bedriften, med hovedfokus på stressmestring i arbeidshverdagen. I tillegg tilbys individuelle samtaler med målsetning om å styrke jobbhelse og redusere sykefravær. Ta kontakt for uforpliktende tilbud.


Nettkurs: Kurs i de tibetanske ritene lanseres høsten 2022.